Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Terapia manulana i akupunktura

PRZEGLĄD METOD

Czy można skutecznie leczyć bóle krzyża?

Tak, lecz jest to trudne i wymaga wszechstronnego postępowania usprawniającego oraz współpracy pacjenta, lekarza i fizjoterapeuty. Istotne jest, aby poznać dokładnie przyczyną i mechanizm powstania bólu. Ważne jest także określenie, w jaki sposób dolegliwości bólowe wpłynęły na funkcje całego aparatu ruchowego, a w rezultacie na codzienną egzystencję pacjenta.

W zdecydowanej większości przypadków leczenie może być zachowawcze.

Bardzo istotne jest, aby pacjent być świadomy procesu leczenia. Ogromną rolę spełnia tu lekarz, który w przystępny i jasny sposób wyjaśni pacjentowi, co jest prawdopodobną przyczyną bólu, jak to wpływa na mechanikę aparatu ruchu i jak będzie w związku z tym przebiegać proces leczenia.
Coraz częściej do gabinetu fizjoterapeuty trafiają pacjenci w stanie ostrym z zaleceniem ustalenia programu usprawnienia obejmującego zarówno aktywność fizyczną, jak i zabiegi fizykoterapeutyczne. Według profesora A. Działka tylko 1% (lub mniej) wymaga leczenia operacyjnego, 70 - 90 % dotkniętnych bólem zdrowieje, a 9 - 29 %, to pacjenci przewlekle chorzy, których najczęściej spotyka się w pracowniach fizjoterapeutycznych.

Program usprawniania pacjenta z przeciążeniem w lędźwiowym odcinku kręgosłupa powinien opierać sie na:

 • likwidowaniu przykurczów w stawach;
 • rozciąganiu mięśni przykurczowych;
 • wzmacnianiu siły mięśni osłabionych;
 • nauce utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • edukacji pacjenta w zakresie profilaktyki (nauka ergonomicznej aktywności ruchowej, zmiana trybu życia - "czerpania radości z życia", nauka łagodzenia dolegliwości trwających nieprzerwanie).


AKUPUNKTURA
Akupunktura to ciesząca się dużą popularnością technika stosowana w walce z nałogami, w terapii nerwic jak również u pacjentów z bólami krzyża. W tej metodzie leczniczej efekt terapeutyczny osiągany jest przez oddziaływanie za pomocą cienkich metalowych igieł na określone punkty na powierzchni ludzkiego ciała, a następnie wykonywaniu nimi delikatnych róchów.
Istotne są tu mechanizmy selekcji bodźców bólowych na poziomie rdzenia, jak również rytuał, tradycja i element tajemnicy związanych z samym zabiegiem akupunktury.
Prawdopodobnie efekt leczniczy zawiera się w blokowaniu przepływu bodźców bólowych oraz korzystnemu wpływowi na psychikę pacjenta.

MASAŻ
Masaż to jeden z najstarszych sposobów postępowania leczniczego. Znajduje zastosowanie w wielu schorzeniach i zespołach bólowych. Masaż, powodując rozprowadzenie nadmiernie nagromadzonych produktów przemiany materii, wpływa na ich szybsze wchłanianie, poprawę ukrwienia i trofiki mięśni, a w konsekwencji na osłabienie dolegliwości bólowych.

Masaż zalecany pacjentom z bólem w dolnym odcinku kręgosłupa ma na celu przede wszystkim:

 • rozluźnienie napiętych mięśni;
 • zniesienie uczucia ociężałości i dyskomfortu psychicznego;
 • zahamowanie przepływu bodźców bólowych.


STRECHING
Streching, czyli "naciąganie" ma korzystne działanie u pacjentów z chronicznym bólem w lędźwiowo - krzyżowym odcinku kręgosłupa.

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Miami wykazało, że u pacjentów, u których zastosowano streching w terapii leczniczej odnotowano następujące zmiany:

 • znaczący wzrost aktywności bioelektrycznej mięśni odcinka lędźwiowego;
 • wzrost siły prostowników grzbietu;
 • wzrost w zakresie ruchu skłonu w bok tułowia;
 • wzrost w zakresie ruchu zgięcia tułowia w tył;
 • w wynikach testów unoszenia kończyny dolnej;
 • znaczącej redukcji poziomu bólu.

Ta metoda może przynieść korzyści pacjentowi tylko wówczas, gdy jest wykonana przez fizjoterapeutów specjalizujących się w zastosowaniu strechingu u osób z bólami krzyża.
Poprzedzenie ćwiczeń ogólnokondycyjnych strechingiem, połączonym z elementami relaksacji, niewątpliwie korzystnie wpłynie na rozluźnienie napiętych mięśni, pozbycie się stresu, negatywnych emocji - to zaś zwiększy efektywność prowadzonej terapii.

FIZYKOTERAPIA
Zabiegi cieplne z wykorzystaniem tzw. ciepła egzogennego (hot - packi, światłolecznictwo, zabiegi parafinowe) wpływają w znaczący sposób na rozluźnienie napiętych mięśni i złagodzenie bólu. Wykonanie zabiegów cieplnych zaleca się szczególnie przed ćwiczeniami.

Krioterapia z uwagi na głębszą penetrację tkanek, wydaje się być skuteczniejsza w łagodzeniu bólu w lędźwiowych zespołach bólowych.
Efekt leczniczy zabiegu zawiera się w blokowaniu przewodzenia impulsów bólowych, hamowaniu procesów zapalnych, zwiększenia bądź zmniejszenia napięcia mięśni w zależności od metodyki i parametrów zabiegu.

Terapia T.E.N.S. (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) - to terapia stosowana w leczeniu ostrych bólów oraz w leczeniu objawowym przewklekłych zespołów bólowych kręgosłupa. Mechanizm leczniczego wpływu tej metody polega na stymulacji nerwów obwodowych, co pośrednio wpływa, obok wielu innych czynników, na blokowanie przewodzenia informacji bólowych do kory mózgowej (teoria "Melzacka i Walla").

ULTRADŹWIĘKI
Terapia ultradźwiękami stosowana jest w leczeniu przewklekłych zespołów bólowych. W stanach ostrych terapia ta może nasilić dolegliwości bólowe.
Ciepło wytworzone w trakcie zabiegu powoduje przegrzanie ciała i rozluźnienie przykurczonych tkanek, co zdaniem profesora A. Dałka "ma jakoby korzystnie wpływać na uruchomienie zaryglowanego bólem kręgosłupa".
Mechaniczne działanie przyrównuje się do "mikromasażu", którego efektem będzie także wytworzenie ciepła.
Wypadkową wszystkich wyżej wymienionych oddziaływań jest działanie biologiczne, z których najważniejszym efektem leczniczym, jest efekt przeciwbólowy i zwiększenie rozciągłości włókien kolagenowych.

RELAKSACJA MIʦNIOWA
Doskonałym uzupełnieniem działań terapeutycznych w fazie przewlekłej choroby dyskopatycznej krążka międzykręgowego jest relaksacja mięśniowa. Jest to odpowiednio przygotowany seans terapeutyczny, którego celem jest rozluźnienie mięśni kończyn górnych, dolnych, mięśni karku i grzbietu. Ważnym elementem seansu jest prawidłowe oddychanie. Najczęściej stosowaną metodę w relaksacji mięśniowej jest trening Jacobsona wzbogacony elementami treningu autogennego Schultza.
Efekt terapeutyczny uzyskuje się poprzez trwające kilka sekund napięcie mięśni i następnie ich rozluźnienie. Pacjent bezpośrednio odczuwa różnice pomiędzy napięciem mięśni, a ich rozluźnieniem, co pozwala mu na bardziej świadome i aktywne uczestnictwo w relaksacji.
Bardzo ważne jest, aby cały seans relaksacji mięśniowej być odpowiednio dostosowany do specyfiki schorzenia oraz prowadzony przez wykwalifikowanych terapeutów.
Relaksacja powinna trwać 1 godzinę, zwykle 2 razy w tygodniu.

***

ćwiczenia fizyczne, w celu wzmocnienia mięśni stanowiących tzw. "gorset mięśniowy", są nieodzowne w terapii leczniczej. Odpowiednia siła i wytrwałość są niezbędne w utrzymaniu funkcji kręgosłupa. W zespołach bólowych dochodzi do rozciągnięcia bądź zwiększonego napięcia mięśni (nierzadko przykurczy mięśniowych), co powoduje przeciążenia w całym układzie biomechanicznym, a w konsekwencji ból.
ćwiczenia fizyczne są próbę przeciwstawienia się mechanizmowi błędnego koła. W fazie przewlekłej ćwiczenia są "żelaznym" punktem usprawniania. Coraz częściej pacjent kończąc terapię, dostaje instrukcje gimnastyki indywidualnie opracowanej na podstawie wywiadu, badania i konsultacji lekarskiej. Okresowa kontrola lekarska jest konieczna w ocenie stanu pacjenta. Pacjent powinien być poinformowany o mechanizmie występowania bólu i sytuacjach, pozycjach ciała, czynnościach, które mogą jego występowanie prowokować.

Zaleca się:

 • ergonomiczną pozycję siedzenia w pracy, w samochodzie, w fotelu;
 • częste przerwy w siedzeniu wykorzystywane na ćwiczenia rozciągające mięśnie grzbietu oraz mięśnie piersiowe;
 • stosowanie poduszek pod lordozę lędźwiową;
 • właściwe schylanie się przy podnoszeniu przedmiotów z podłogi (poprzez przysiad);
 • spanie na twardym, równym podłożu;
 • trzymanie blisko ciała dźwiganych rzeczy.

W podostrym i przewlekłym okresie bólu kręgosłupa wprowadza się do terapii aktywną rehabilitację, która oparta jest na ćwiczeniach wzmacniających mięśnie pośladków, mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu.

ćwiczenia fizyczne
są istotnym elementem terapii i profilaktyki
bólów odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa!

Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy przewietrzyć miejsce ćwiczeń.

Warto pamiętać, że:

 • ćwiczący ćwiczy na materacu;
 • ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu;
 • intensywność ćwiczeń musi być dostosowana do ćwiczącego.

Zaleca się ćwiczenia przy muzyce relaksacyjnej.


Materiały medyczne:

Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor
Katalog Firm By Gigabit