Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Irydologia

Materiały medyczne:

Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Popularne jest powiedzenie, że "oczy są oknami duszy" i że "z oczu można wyczytać wszystko". Większość ludzi potrafi wyczytać jedynie pewne stany emocjonalne, które malują się w oczach: smutek, radość, nudę itp. Podziwiają też kolor tęczówki, uznając subiektywnie za piękny bądź beznadziejnie banalny.

Lampą ciała jest twoje oko. Jeżeli oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie roz�wietlone.
Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.
Bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemności.

św. Łukasz

Oko jest jednym z najbardziej wrażliwych narządów naszego ciała. Bardzo szybko reaguje na zmiany w układzie krwionośnym i nerwowym, które zazwyczaj są wynikiem procesów chorobowych zachodzących w organizmie. W oku umiejscowione są zakończenia połączeń nerwowych powiązanych z każdym narządem wewnętrznym i każdą częścią naszego ciała. Tęczówka oka to mapa organizmu (mapa ciała), gdzie na bardzo małej przestrzeni zapisane są wszystkie informacje. Każdy narząd wewnętrzny, każda część ciała za pośrednictwem włókien układu wegetatywnego ma połączenie z określonym polem tęczówki. Wygląd tęczówki zdradza zatem obecny stan naszego zdrowia, a także zmiany jakie zaszły w przeszłości lub jakie mogą się jeszcze pojawić. Tęczówka informuje również o toksycznych załogach, a także niedoborach żywieniowych lub mineralnych.

Irydologia to uznana nauka obejmująca metodę diagnostyczną, która bada kształt i barwą tęczówki. Doświadczony irydolog wyczyta w naszych oczach stan organizmu. Wszelkie zmiany, które pojawić się w danej części tęczówki, informują o chorobie określonego narządu wewnętrznego i zewnętrznego w naszym ciele, na co kiedyś cierpieliśmy i jakimi chorobami jesteśmy dziedzicznie zagrożeni.

Lekarz irydolog koncentruje się na tęczówce. Jej powierzchnia informuje o zdrowiu wszystkich organów ciała. Prawa tęczówka ukazuje stan organów po lewej stronie ciała, a lewa po prawej. Górna część tęczówki pokazuje głowę, dolna stopy, a pomiędzy nimi rozciągają się pozostałe organy człowieka. Wytrawny irydolog potrafi w większości przypadków, bez żadnych dodatkowych badań, określić stan organizmu pacjenta, rozpoznając chorobę w stadium, kiedy nie jest ona praktycznie wykrywalna innymi metodami. Tęczówka to swoiste świadectwo procesów i zmian zachodzących w organizmie człowieka. W niej zapisana jest historia zmian, jakie przez lata zachodziły w naszym organizmie: przebyte choroby, zatrucia wpływami środowiska zewnętrznego i produktami przemiany materii.

Korzyści płynące z irydologii:

 • badanie irydologiczne jest całkowicie bezbolesne - polega na patrzeniu w oczy, a konkretnie na sporządzeniu swoistej mapy tęczówki oka przez lekarza irydologa;
 • diagnoza przeprowadzona w oparciu o tęczówkę jest szybka i nie ma szkodliwego wpływu na nasz organizm;
 • badanie pozwala w bezpieczny sposób zdiagnozować najwcześniejsze objawy choroby pacjenta;
 • wskazuje narząd lub układ, w którym toczy się proces chorobowy;
 • dzięki zmianom, które zachodzą w tęczówce, można natychmiast reagować na pojawiający się stan chorobowy - jest to niezwykle cenne w profilaktyce;
 • dzięki szybkiej diagnozie można natychmiast zastosować odpowiednią terapię oraz podjąć leczenie zagrożonych organów i nie dopuścić do poważniejszych uszkodzeń;
 • diagnozowanie chorób pozwala na ustalenie stopnia zatrucia organizmu;
 • określa stan układu odpornościowego;
 • pozwala na wykrywanie wrodzonych i nabytych skłonności do określonych schorzeń;
 • określa stopień zatrucia organizmu szkodliwymi wpływami środowiska zewnętrznego i produktami przemiany materii;
 • ocenia stan układu nerwowego i jego wpływ na narządy wewnętrzne;
 • pozwala na ustalenie odpowiedniego dla danej osoby sposobu odżywiania i podanie wskazówek dotyczących trybu jej życia;
 • ułatwia zastosowanie odpowiedniej profilaktyki oraz dobrania naturalnych suplementów.Badanie irydologiczne jest zatem znakomitą metodę dokładnego i skutecznego określenia stanu zdrowia oraz ustalenia indywidualnego sposobu terapii. Jest to najtańsza i bezpieczna metoda określania rodzaju choroby oraz jej przyczyn i ogólnego stanu zdrowia. Daje ona również pacjentowi możliwość przeciwdziałania chorobie poprzez np. odpowiednią dietę, bioterapi�, ziołolecznictwo, homeopatię, fizykoteriapię czy też masaże lecznicze.

Katalog Firm By Gigabit