Homeopata - Irydolog mgr Mieczysław Wiktor

Homeopatia

Homeopatia jest to metoda leczenia zarówno stanów nagłych jak i leczenia głębokiego, oparta na zdolności ustroju do reagowania.

W homeopatii staramy się pobudzić organizm pacjenta do walki, samoobrony, samoregulacji. Nie wyręczamy ustroju w jego naturalnych funkcjach. Leki homeopatyczne dają choremu ustrojowi ukierunkowany impuls, aby rozwinąć własne siły obronne i uporządkować zakłóconą równowagę wewnętrzną, która jest przyczyną choroby.

Dla homeopatii gorączka, katar, biegunka, wysypka są dowodem na to, że trwa walka z chorobą. Celem nie jest gwałtowne jej tłumienie, ale wysyłanie do organizmu impulsów w postaci leku, który pobudza do działania naturalne siły obronne.

Leki homeopatyczne mogą mieć w swoim składzie znajdujące się w przyrodzie składniki roślinne, zwierzęce, mineralne. Nasz organizm znacznie łatwiej je przyswaja, przetwarza i reaguje na elementy pochodzące z innych organizmów żywych lub środowiska naturalnego niż preparaty syntetyczne.

W homeopatii mamy do wyboru preparaty pojedyncze, zawierające jeden składnik, lub leki złożone składające się z kilku różnych składników.

Kierując się bogatym doświadczeniem nabytym w trakcie wieloletniej praktyki mgr Mieczysław Wiktor uważa, że pojedyncze składniki odpowiednio zestawione, zwarte w preparatach złożonych uzupełniają się i wzmacniają dając działanie spotegowane. Opierając się na uzyskanych wynikach opracować własne złożone kompleksy homeopatyczne pod nazwą homeosan

Preparaty te zawierają od 3 do 4 składników leczniczych przez co uzyskane zostało szersze spektrum ich działania. Dzięki różnorodności składników homeosan pomaga zaatakować chorobą na wielu płaszczyznach.

Katalog Firm By Gigabit